Cenovnik auto škole Matović

Mogućnost plaćanja do 12 mesečnih rata čekovima građana i platnim karticama.

Credit-Cards

Nakon upisa u školu dobijate:

– Uput za popust u domu zdravlja za lekarsko uverenje
– Knjigu o saobraćajnim propisima

*Cene su podložne promenama, pa je nabolje iste proveriti u Auto -školi!

AM kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

Teorijska obuka – 40 časova (30+10)

13.300,00

Praktična obuka – 7 časova

9.100,00

Kandidat ima neku od kategorija (B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) :

Teorijska obuka – 7 časova (5+2)

2.327,00

Praktična obuka – 7 časova

9.100,00

Kandidat ima F kategoriju:

Teorijska obuka – 20 časova (15+5)

6.650,00

Praktična obuka – 7 časova

9.100,00

Kandidat M kategoriju:

Teorijska obuka – 25 časova (20+5)

8.312,00

Praktična obuka – 7 časova

9.100,00

A1 kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

Teorijska obuka – 40 časova (30+10)

13.300,00

Praktična obuka – 20 časova

26.000,00

Kandidat ima AM kategoriju:

Teorijska obuka – nema

/

Praktična obuka – 7 časova

9.100,00

Kandidat ima neku od kategorija (B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE):

Teorijska obuka – 7 časova (5+2)

2.327,00

Praktična obuka – 20 časova

26.000,00

Kandidat ima F kategoriju:

Teorijska obuka – 20 časova (15+5)

6.650,00

Praktična obuka – 20 časova

26.000,00

Kandidat ima M kategoriju:

Teorijska obuka – 25 časova (20+5)

8.312,00

Praktična obuka – 20 časova

26.000,00

A2 kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

Teorijska obuka – 40 časova (30+10)

13.300,00

Praktična obuka – 30 časova

39.000,00

Kandidat ima AM kategoriju:

Teorijska obuka – nema

/

Praktična obuka – 14 časova

18.200,00

Kandidat ima A1 kategoriju:

Teorijska obuka – nema

/

Praktična obuka – 7 časova

9.100,00

Kandidat ima neku od kategorija (B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE):

Teorijska obuka – 7 časova (5+2)

2.327,00

Praktična obuka – 30 časova

39.000,00

Kandidat ima F kategoriju:

Teorijska obuka – 20 časova (15+5)

6.650,00

Praktična obuka – 30 časova

39.000,00

Kandidat ima M kategoriju:

Teorijska obuka – 25 časova (20+5)

8.312,00

Praktična obuka – 30 časova

39.000,00

A kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

Teorijska obuka – 40 časova (30+10)

13.300,00

Praktična obuka – 40 časova

52.000,00

Kandidat ima AM kategoriju:

Teorijska obuka – nema

/

Praktična obuka – 20 časova

26.000,00

Kandidat ima A1 kategoriju:

Teorijska obuka – nema

/

Praktična obuka – 14 časova

18.200,00

Kandidat ima A2 kategoriju:

Teorijska obuka – nema

/

Praktična obuka – 7 časova

9.100,00

Kandidat ima neku od kategorija (B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE):

Teorijska obuka – 7 časova (5+2)

2.327,00

Praktična obuka – 40 časova

52.000,00

Kandidat ima F kategoriju:

Teorijska obuka – 20 časova (15+5)

6.650,00

Praktična obuka – 40 časova

52.000,00

Kandidat ima M kategoriju:

Teorijska obuka – 25 časova (20+5)

8.312,00

Praktična obuka – 40 časova

52.000,00

B kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

Teorijska obuka – 40 časova (30+10)

13.300,00

Praktična obuka – 40 časova

40.000,00

Kandidat ima AM i (ili) A1 kategoriju:

Teorijska obuka – 7 časova (5+2)

2.327,00

Praktična obuka – 35 časova

35.000,00

Kandidat ima A2 i (ili) A kategoriju:

Teorijska obuka – 7 časova (5+2)

2.327,00

Praktična obuka – 30 časova

30.000,00

Kandidat ima B1 kategoriju:

Teorijska obuka – nema

/

Praktična obuka – 20 časova

20.000,00

Kandidat ima F kategoriju:

Teorijska obuka – 20 časova (15+5)

6.650,00

Praktična obuka – 20 časova

20.000,00

Kandidat ima M kategoriju:

Teorijska obuka – 25 časova (20+5)

8.312,00

Praktična obuka – 40 časova

40.000,00

C kategorija:

Kandidat ima B ili B i BE kategoriju:

Teorijska obuka – 7 časova (5+2)

5.600,00

Praktična obuka – 15 časova

32.400,00

Kandidat ima C1 i C1E kategoriju:

Teorijska obuka – nema

/

Praktična obuka – 7 časova

15.120,00

CE kategorija:

Kandidat ima C kategoriju:

Teorijska obuka – nema

/

Praktična obuka – 7 časova

28.000,00

D kategorija:

Kandidat ima C kategoriju:

Teorijska obuka – 7 časova (5+2)

5.600,00

Praktična obuka – 10 časova

42.400,00

Kandidat ima D1 i D1E kategoriju:

Teorijska obuka – nema

/

Praktična obuka – 7 časova

29.680,00

Polaganje ispita:

Teorijski ispit:

AM, A1, A2, A kategorija: taksa Mup-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita – UKUPNO – >

5.000.00

B kategorija: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita – UKUPNO – >

5.000.00

C, D kategorija: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita – UKUPNO – >

6.000.00

Praktični ispit:

AM, A1, A2, A kategorija: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon …) – UKUPNO- >

5.000.00

B kategorije: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon …) – UKUPNO – >

5.000.00

C, CE, D kategorija: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu, troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon …) – UKUPNO – >

6.000.00

Dopunski časovi:

AM, A1, A2, A kategorija

1.300.00

B kategorija

1.000.00

C kategorija

2.160.00

CE kategorija

4.000.00

D kategorija

4.240.00

Obavezni dodatni časovi za kandidate koji imaju ili su imali obuku po “starom” nastavnom planu i programu:

Dodatna teorijska obuka – 3 časa

3.000.00

Dodatna praktična obuka – 3 časa

3.000.00