Cenovnik auto škole Matović

Nakon upisa u školu dobijate:

  • Uput za popust u domu zdravlja za lekarsko uverenje
  • Knjigu o saobraćajnim propisima

Mogućnost plaćanja do 12 mesečnih rata čekovima građana i platnim karticama.

Credit-Cards

*Cene su podložne promenama, pa je nabolje iste proveriti u Auto -školi!

Cene iz cenovnika su iskazane sa uracunatim PDV-om

AM kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

teorijska obuka – 40 časova (30+10) 13.300,00
praktična obuka – 7 časova 9.100,00

Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 2.327,00
praktična obuka – 7 časova 9.100,00

Kandidat ima F kategoriju:

teorijska obuka – 20 časova (15+5) 6.650,00
praktična obuka – 7 časova 9.100,00

Kandidat ima M kategoriju:

teorijska obuka – 25 časova (20+5) 8.312,00
praktična obuka – 7 časova 9.100,00

A1 kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

teorijska obuka – 40 časova (30+10) 13.300,00
praktična obuka – 20 časova 26.000,00

Kandidat ima AM kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 7 časova 9.100,00

Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 2.327,00
praktična obuka – 20 časova 26.000,00

Kandidat ima F kategoriju:

teorijska obuka – 20 časova (15+5) 6.650,00
praktična obuka – 20 časova 26.000,00

Kandidat ima M kategoriju:

teorijska obuka – 25 časova (20+5) 8.312,00
praktična obuka – 20 časova 26.000,00

A2 kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

teorijska obuka – 40 časova (30+10) 13.300,00
praktična obuka – 30 časova 39.000,00

Kandidat ima AM kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 14 časova 18.200,00

Kandidat ima A1 kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 7 časova 9.100,00

Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 2.327,00
praktična obuka – 30 časova 39.000,00

Kandidat ima F kategoriju:

teorijska obuka – 20 časova (15+5) 6.650,00
praktična obuka – 30 časova 39.000,00

Kandidat ima M kategoriju:

teorijska obuka – 25 časova (20+5) 8.312,00
praktična obuka – 30 časova 39.000,00

A kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

teorijska obuka – 40 časova (30+10) 13.300,00
praktična obuka – 40 časova 52.000,00

Kandidat ima AM kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 20 časova 26.000,00

Kandidat ima A1 kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 14 časova 18.200,00

Kandidat ima A2 kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 7 časova 9.100,00

Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 2.327,00
praktična obuka – 40 časova 52.000,00

Kandidat ima F kategoriju:

teorijska obuka – 20 časova (15+5) 6.650,00
praktična obuka – 40 časova 52.000,00

Kandidat ima M kategoriju:

teorijska obuka – 25 časova (20+5) 8.312,00
praktična obuka – 40 časova 52.000,00

B kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

teorijska obuka – 40 časova (30+10) 13.300,00
praktična obuka – 40 časova 47.280,00

Kandidat ima AM i (ili) A1 kategoriju:

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 2.327,00
praktična obuka – 35 časova  41.370,00

Kandidat ima A2 i (ili) A kategoriju:

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 2.327,00
praktična obuka – 30 časova 35.460,00

Kandidat ima B1 kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 20 časova 23.640,00

Kandidat ima F kategoriju:

teorijska obuka – 20 časova (15+5) 6.650,00
praktična obuka – 20 časova 23.640,00

Kandidat ima M kategoriju:

teorijska obuka – 25 časova (20+5) 8.312,00
praktična obuka – 40 časova 47.280,00

BE kategorija:

Kandidat ima B kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka -7 časova 16.100,00

C kategorija:

Kandidat ima B ili B i BE kategoriju:

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 7.000,00
praktična obuka – 15 časova 45.000,00

Kandidat ima C1 i C1E:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 7 časova 21.000,00

CE kategorija:

Kandidat ima C kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 7 časova 35.000,00

D kategorija:

Kandidat ima C kategoriju:

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 7.000,00
praktična obuka – 10 časova 50.000,00

Kandidat ima D1 ili D1E kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 7 časova 35.000,00

Polaganje ispita:

Teorijski ispit:

A1, A2, A kategorija: taksa Mup-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita – UKUPNO – > 5.000,00
B kategorija: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita – UKUPNO – > 5.000,00
C kategorija: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita – UKUPNO – > 6.000,00
D kategorija: taksa MUPA-u, taksa privrednom drustvu I svi troskovi organizovanja I sprovodjenja ispita-UKUPNO-> 7.000,00

Praktičan ispit:

A1, A2, A, B kategorije: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon …) – UKUPNO- > 5.000,00
BE kategorija: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon …) – UKUPNO- > 6.500,00
C kategorija: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon …) – UKUPNO – > 6.000,00
CE,D kategorije: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu, troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon …) – UKUPNO – > 7.000,00

Dopunski časovi:

A1, A2, A kategorija 1.300,00
B kategorija 1.200,00
C kategorija 3.000,00
CE kategorija 5.000,00
D kategorija 5.000,00

Obavezni dodatni časovi za kandidate koji imaju ili su imali obuku po “starom” nastavnom planu i programu:

dodatna teorijska obuka – 3 časa 3.000,00
dodatna praktična obuka – 3 časa 3.600,00

 

Cene iz cenovnika su iskazane sa uracunatim PDV-om