Teorijska obuka kandidata u auto školi Matović

Teorijska obuka naših polaznika se sprovodi u prostorijama AŠ Matović u ulici Kneza Alekse broj 2, Borča. Teorijska obuka obuhvata određeni fond teorijskih časova i praktičnih vežbi koji je predviđen kategorijom koju je kandidat upisao.

Teme koje su obuhvaćene teorijskom obukom odnose se na bezbednost i pravila saobraćaja, znakovi i saobraćajna signalizacija, učesnici i vozila u saobraćaju, medicinska pomoć i aktuelni saobraćajni zakoni.
Nastava traje 45 minuta i organizovana je u  grupama. Nakon odslušane nastave, pristupa se teorijskom ispitu.

KADA SU STEČENI USLOVI ZA POLAGANJE PRAKTIČNOG DELA ISPITA – VOŽNJE?

Polaganje praktičnog dela vozačkog ispita moguće je tek nakon:

-odslušane teoretske nastave
-položenog testa
-završene praktične obuke
-položene prve pomoći

Zatim je potrebno doneti na uvid prijavu ispita, i ličnu kartu.

DOPUNSKI ČASOVI VOŽNJE

Praktična obuka u auto školi Matović

Auto Škola Matović vrši obuku kandidata sa najnovijim vozilima. Iskusni instruktori auto škole Matović će vam pomoći da savladate izazove gradske vožnje, omogući će vam kvalitetnu i sigurnu praktičnu nastavu, kako bi postali bezbedni i sigurni vozači i lakše stekli iskustvo neophodno za dobijanje vozačke dozvole.

Nakon poligona, sledi 38 časova praktične vožnje u saobraćaju, koji podrazumevaju:

• vožnju u naseljenom mestu
• vožnju u užem centaru grada
• vožnju u širem centaru grada
• noćnu vožnju
• paralelno, koso i uspravno parkiranje
• vožnja na auto putu
• obuka vožnje po kružnim tokovima
• vežbanje za polaganje praktičnog dela ispita i sl.

uzvicnikZA VOZAČA B kategorije praktična obuka je sadržana u minimum 40 časova, pri čemu su dva časa na poligonu, kao početak upoznavanja osnovnih radnji nad upravljanjem vozilom.