Kategorija B1,  B

Obuka vozača za B1, BE, B kategoriju – Automobili – Auto-škola Matović, Beograd, Borča

B kategorija:

B1 – Teški četvorocikli

b-kategorija-1B – Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača.
Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogucnost da idu na skraćenu obuku.

uzvicnikObuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izade na praktični ispit. Po položenom ispitu dobija se PROBNA VOZAČKA DOZVOLA.

BE kategorija:

Obuka za auto sa prikolicom

BE – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg, a ne veću od 3.500 kg.

Uslovi za upisivanje BE kategorije:

  • Kandidat mora da poseduje vozačku dozvolu B kategorije (ne sme da bude probna dozvola).
  • Lična karta I vozačka dozvola je obavezna za upis, za vreme obuke i za polaganje praktičnog dela ispita.

a-kategorija-1

ce-kategorija-1

c-kategorija-1

d-kategorija-1

Cenovnik auto škole Matović

Nakon upisa u školu dobijate:

  • Uput za popust u domu zdravlja za lekarsko uverenje
  • Knjigu o saobraćajnim propisima

Mogućnost plaćanja do 12 mesečnih rata čekovima građana i platnim karticama.

Credit-Cards

*Cene su podložne promenama, pa je nabolje iste proveriti u Auto -školi!

Cene iz cenovnika su iskazane sa uracunatim PDV-om

B kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

teorijska obuka – 40 časova (30+10) 13.300,00
praktična obuka – 40 časova 47.280,00

Kandidat ima AM i (ili) A1 kategoriju:

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 2.327,00
praktična obuka – 35 časova  41.370,00

Kandidat ima A2 i (ili) A kategoriju:

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 2.327,00
praktična obuka – 30 časova 35.460,00

Kandidat ima B1 kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 20 časova 23.640,00

Kandidat ima F kategoriju:

teorijska obuka – 20 časova (15+5) 6.650,00
praktična obuka – 20 časova 23.640,00

Kandidat ima M kategoriju:

teorijska obuka – 25 časova (20+5) 8.312,00
praktična obuka – 40 časova 47.280,00

BE kategorija:

Kandidat ima B kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka -7 časova 16.100,00

Polaganje ispita:

Teorijski ispit:

B kategorija: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita – UKUPNO – > 5.000,00

Praktičan ispit:

A1, A2, A, B kategorije: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon …) – UKUPNO- > 5.000,00
BE kategorija: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon …) – UKUPNO- > 6.500,00

Dopunski časovi:

 

B kategorija 1.200,00

Obavezni dodatni časovi za kandidate koji imaju ili su imali obuku po “starom” nastavnom planu i programu:

dodatna teorijska obuka – 3 časa 3.000,00
dodatna praktična obuka – 3 časa 3.600,00

 

Cene iz cenovnika su iskazane sa uracunatim PDV-om