Kategorija B1, B

Obuka vozača za B1, BE, B kategoriju – Automobili – Auto-škola Matović, Beograd, Borča

B kategorija:

B1 – Teški četvorocikli

b-kategorija-1B – Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača.
Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogucnost da idu na skraćenu obuku.

a-kategorija-1

ce-kategorija-1

c-kategorija-1

d-kategorija-1

Cenovnik auto škole Matović

Nakon upisa u školu dobijate:

 • Knjigu o saobraćajnim propisima

Mogućnost plaćanja do 12 mesečnih rata čekovima građana i platnim karticama.

Credit-Cards

*Cene su podložne promenama, pa je nabolje iste proveriti u Auto -školi!

Cene iz cenovnika su iskazane sa uracunatim PDV-om

B kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

teorijska obuka – 40 časova (30+10) 20.000,00
praktična obuka – 40 časova 52.000,00

Kandidat ima AM i (ili) A1 kategoriju:

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 3.500,00
praktična obuka – 35 časova  45.500,00

Kandidat ima A2 i (ili) A kategoriju:

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 3.500,00
praktična obuka – 30 časova 39.000,00

Kandidat ima F kategoriju:

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 3.500,00
praktična obuka – 20 časova 26.000,00

Kandidat ima M kategoriju:

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 3.500,00
praktična obuka – 40 časova 52.000,00

Polaganje ispita:

Teorijski ispit:

B kategorija: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita – UKUPNO – > 6.000,00

Praktičan ispit:

A1, A2, A, B kategorije: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon …) – UKUPNO- > 6.000,00

Dopunski časovi:

 

B kategorija 1.500,00

Obavezni dodatni časovi za kandidate koji imaju ili su imali obuku po “starom” nastavnom planu i programu:

dodatna teorijska obuka – 3 časa 3.000,00
dodatna praktična obuka – 3 časa 4.500,00

 

Cene iz cenovnika su iskazane sa uracunatim PDV-om

Priprema za polaganje B kategorije vozačkog ispita

Pre polaganja i obuke vozačkog ispita za B kategoriju potrebno je:

 • Kandidat mora da ima navršenih 16 godina kako bi se upisao u Auto školu, dok za polaganje praktičnog dela ispita mora da ima navršenih 17 godina.
 • Za obuku i polaganje vozačkog ispita neophodno je da kandidat ima ličnu kartu.
 • Ukoliko je lice maloletno i ima navršenih 16, odnosno 17 godina, neophodno je prisustvo jednog od roditelja/zakonskih staratelja radi potpisivanja ugovora.

Šta je potrebno za obuku i polaganje vozačkog ispita za B kategoriju?

 • Lična karta je obavezna prilkom polaganja teorijskog i praktičnog dela ispita. Prilikom svake obuke i pojedinačnog časa, neophodno je da nosite ličnu kartu sa sobom.
 • Za početak praktičnog dela ispita potrebno je lekarsko uverenje , dok kandidat može pristupiti slušanju i polaganju teorijskog dela i bez lekarskog uverenja.

Obuka – instruktori vožnje i vozila

 • Obuka u Auto-školi Matović se odvija na novim vozilima, i vrše je instruktori sa dugogodišnjim iskustvom i individualnim pristupom svakom kandidatu.

Koliko traje obuka za polaganje vozačkog ispita za B kategoriju?

 • Gradivo za polaganje vozačkog ispita, obuka kandidata se sastoji iz časova teorijske i praktične nastave. Časovi teorijske nastave za polaganje vozačkog ispita za B kategoriju obuhvataju 40 časova.
 • Obuka kandidata započnje teorijskom nastavom. Po završetku teorijske nastave, kandidat stiče pravo da polaže teorijski ispit. Nakon odslušane teorijske nastave i položenog teorijskog ispita, kandidat može pristupiti praktičnoj obuci . Za praktičnu obuku je neophodno lekarsko uverenje. Praktična obuka se sastoji iz časova vožnje na poligonu i u vožnje u saobraćaju. Praktična vožnja u saobraćaju podrazumeva vožnju u užem i širem centru grada, noćnu vožnju, vožnju po autoputu i kružnim tokovima itd. Nakon završene obuke praktičnog dela, kandidat se prijavljuje za polaganje praktičnog ispita (ispita vožnje).
 • Za polaganje ispita vožnje neophodno je da je kandidat odslušao časove teorijske nastave, položio teorijski ispit, završio praktičnu obuku i položio prvu pomoć.
 • Testove za polaganje ispita sa rešenjima su dostupni online i služe za proveru i utvrđivanje znanja.

Koliko traje polaganje vozačkog ispita za automobil?

 • Nakon odslušanih 40 časova teorijske nastave, pristupa se polaganju teorijskog ispita. Uspešno položen teorijski ispit uslov je za nastavak praktične obuke (praktičan ispit vožnje) koja takođe traje 40 časova.
 • Kanditati sa iskustvom, odnosno kandidati koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1 kategorije idu na skraćenu vožnju i osposobljavanje u trajanju od 7 časova teorijske nastave i 35 časova praktične nastave – vožnje.
 • Kanditati sa iskustvom, odnosno kandidati koji poseduju vozačku dozvolu AM2, A kategorije idu na skraćenu vožnju i osposobljavanje u trajanju od 7 časova teorijske nastave i 30 časova

Vozačka dozvola B kategorije

 • U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja.
 • Stalna vozačka dozvola se oduzima ukoliko vozač ostvari 18 ili više kaznenih poena.
 • Kada položite za B kategoriju, automatski vam dozvola važi i za B1 (upravljanje lakim i teškim četvorociklom čija snaga ne prelazi 15kW) i M katerogiju (motokultivator)
 • B1 kategorija podrazumeva upravljanje lakim i teškim četvorociklom i lakim i teškim triciklom čija snaga ne prelazi 15KW
 • B kategorija podrazumeva upravljanje putničkim i teretnim vozilom čija masa ne prelazi 3500kg (3,5t) i da to vozilo nema više od 9 mesta za sedenje pritom računajući i vozačevo mesto.
 • Dozvoljena vuča prikolica do 750 kg najveće dozvoljene mase.
 • Vozač vozila B kategorije ima pravo da upravlja i lakim triciklima i lakim četvorociklima, teškim triciklima čija snaga motora nije veća od 15 kW i teškim četvorociklima, kao i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 kW kada napuni 21 godinu.
 • Vozač vozila B1 kategorije ima pravo da upravlja i lakim triciklima, teškim triciklima čija snaga motora nije veća od 15 kW, lakim i teškim četvorociklima.
 • Vozač vozila kategorije B može da upravlja vozilom B1 kategorije.
 • Vozači kategorija B, C kategorija, C1 kategorija , D kategorija i D1 kategorije mogu da upravljaju tim vozilima i kada im je pridodato priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg.