Kategorija B1, B

Obuka vozača za B1, B kategoriju – Automobili – Auto-škola Matović, Beograd, Borča

B kategorija:

B1 – Teški četvorocikli

b-kategorija-1B – Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača.
Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogucnost da idu na skraćenu obuku.

uzvicnikTeoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izade na praktični ispit. Po položenom ispitu dobija se PROBNA VOZAČKA DOZVOLA, sa rokom važenja od jedne godine.

a-kategorija-1

ce-kategorija-1

c-kategorija-1

d-kategorija-1

Cenovnik auto škole Matović

*Cene su podložne promenama, pa je nabolje iste proveriti u Auto -školi!

B kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

Teorijska obuka – 40 časova (30+10)

13.300,00

Praktična obuka – 40 časova

40.000,00

Kandidat ima AM i (ili) A1 kategoriju:

Teorijska obuka – 7 časova (5+2)

2.327,00

Praktična obuka – 35 časova

35.000,00

Kandidat ima A2 i (ili) A kategoriju:

Teorijska obuka – 7 časova (5+2)

2.327,00

Praktična obuka – 30 časova

30.000,00

Kandidat ima B1 kategoriju:

Teorijska obuka – nema

/

Praktična obuka – 20 časova

20.000,00

Kandidat ima F kategoriju:

Teorijska obuka – 20 časova (15+5)

6.650,00

Praktična obuka – 20 časova

20.000,00

Kandidat ima M kategoriju:

Teorijska obuka – 25 časova (20+5)

8.312,00

Praktična obuka – 40 časova

40.000,00