Kategorija D1, D

Obuka vozača za D1, D kategoriju – Kombi vozila i autobusi

Kategorija D

D1 – Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta, čija maksimalna dužina ne prelazi 8m. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C1 kategorije najmanje 2 godine i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 7 teoretskih časova i 10 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izade na praktični ispit.

d-kategorija-1D – Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8 sedišta Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C kategorije najmanje 2 godine i navršene 23 godina. Obuka se sastoji od 7 časova teoretske obuke i 10 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršene 24 godine kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

 

uzvicnikKandidati koji poseduju vozačku dozvolu D1 kategorije ne vrše teoretsku obuku vec samo praktičnu od 7 časova i polažu teoretski i praktični ispit za vozače D kategorije.

a-kategorija-1

c-kategorija-1

b-kategorija-1

ce-kategorija-1

Cenovnik auto škole Matović

*Cene su podložne promenama, pa je nabolje iste proveriti u Auto -školi!

D kategorija:

Kandidat ima C kategoriju:

Teorijska obuka – 7 časova (5+2)

5.600,00

Praktična obuka – 10 časova

42.400,00

Kandidat ima D1 i D1E kategoriju:

Teorijska obuka – nema

/

Praktična obuka – 7 časova

29.680,00