Kategorija D1, D

Obuka vozača za D1, D kategoriju – Kombi vozila i autobusi

D Kategorija

D1 – Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta, čija maksimalna dužina ne prelazi 8m. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C1 kategorije najmanje 2 godine i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 7 teoretskih časova i 10 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izade na praktični ispit.

d-kategorija-1D – Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8 sedišta Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C kategorije najmanje 2 godine i navršene 23 godina. Obuka se sastoji od 7 časova teoretske obuke i 10 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršene 24 godine kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

 

uzvicnikKandidati koji poseduju vozačku dozvolu D1 kategorije ne vrše teoretsku obuku vec samo praktičnu od 7 časova i polažu teoretski i praktični ispit za vozače D kategorije.

a-kategorija-1

b-kategorija-1

c-kategorija-1

ce-kategorija-1

Nakon upisa u školu dobijate:

  • Uput za popust u domu zdravlja za lekarsko uverenje
  • Knjigu o saobraćajnim propisima

Mogućnost plaćanja do 12 mesečnih rata čekovima građana i platnim karticama.

Credit-Cards

*Cene su podložne promenama, pa je nabolje iste proveriti u Auto -školi!

Cene iz cenovnika su iskazane sa uracunatim PDV-om

D kategorija cena:

Kandidat ima C kategoriju:

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 14.000,00
praktična obuka – 10 časova 60.000,00

Kandidat ima B kategoriju:

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 14.000,00
praktična obuka – 25 časova 150.000,00

Autobus predstavlja vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet sedišta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača. U auto školi Matović za obuku za D kategoriju koristimo MERCEDES 2009GOD koji je sa automackim menjačem. Često postavljana pitanja za obuku i polaganje za D kategoriju (autobus)

  Sa koliko godina mogu da polažem za D kategoriju (autobus)?

• Kandidat stiče pravo na osposobljavanje i polaganje za D kategoriju, autobus, kada napuni 23 godine, ali mora da napuni 24 kako bi stekao pravo da izađe na praktični deo ispita.
• Obuku za autobus tj obuka za D kategoriju kandidat može da počne samo ukoliko ima položeno za C kategoriju i to najmanje 2godine.

  Koliko časova traje obuka za D kategoriju (autobus)?

• Obuka za autobus tj D kategoriju obuhvata teoretski deo obuke od 7 časova i praktični deo obuke koji obuhvara 10 časova. U skladu sa vremenskim mogućnostima kandidata organizujemo časove obuke za D kategoriju i pre podne I posle podne.
Koliko dana je potrebno da se završi obuka za D kategoriju (autobus)?
• Vremenski period koji je kandidatu neophodan za polaganje za D kategoriju usklađujemo sa vremenom kada je kandidat slobodan, tačnije prilagođavamo termine obuke sa kandidatovim vremenim.
Nakon položenog ispita za D kategoriju naša auto škola Matović prikuplja dokumentaciju za vađenje vozačke dozvole.

Obuka za autobus D kategorija

Polaganje ispita:

Teorijski ispit:

D kategorija: taksa MUPA-u, taksa privrednom drustvu I svi troskovi organizovanja I sprovodjenja ispita-UKUPNO-> 7.000,00

Praktičan ispit:

CE,D kategorije: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu, troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon …) – UKUPNO – > 7.000,00
D kategorija 6.000,00

Cene iz cenovnika su iskazane sa uracunatim PDV-om