Kategorija AM, A1, A2, A Beograd

Obuka vozača za AM, A1, A2, A kategoriju – Mopedi, motorcikli, laki tricikli i laki četvorocikli

A kategorija:

am-kategorija-5AM – Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli.
Za upis je potrebna lična karta i navršenih 15 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 7 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izade na praktični ispit.

a1-kategorija-1A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW.
Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

a2-kategorija-1A2 – Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg.
Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 17 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izade na praktični ispit.

a-kategorija-1A – Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW.
Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršene 23 godine. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izade na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.

b-kategorija-1

c-kategorija-1

ce-kategorija-1

d-kategorija-1

Cenovnik auto škole Matović

Nakon upisa u školu dobijate:

  • Uput za popust u domu zdravlja za lekarsko uverenje
  • Knjigu o saobraćajnim propisima

Mogućnost plaćanja do 12 mesečnih rata čekovima građana i platnim karticama.

Credit-Cards

*Cene su podložne promenama, pa je nabolje iste proveriti u Auto -školi!

Cene iz cenovnika su iskazane sa uracunatim PDV-om

AM kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

teorijska obuka – 40 časova (30+10) 13.300,00
praktična obuka – 7 časova 9.100,00

Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 2.327,00
praktična obuka – 7 časova 9.100,00

Kandidat ima F kategoriju:

teorijska obuka – 20 časova (15+5) 6.650,00
praktična obuka – 7 časova 9.100,00

Kandidat ima M kategoriju:

teorijska obuka – 25 časova (20+5) 8.312,00
praktična obuka – 7 časova 9.100,00

A1 kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

teorijska obuka – 40 časova (30+10) 13.300,00
praktična obuka – 20 časova 26.000,00

Kandidat ima AM kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 7 časova 9.100,00

Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 2.327,00
praktična obuka – 20 časova 26.000,00

Kandidat ima F kategoriju:

teorijska obuka – 20 časova (15+5) 6.650,00
praktična obuka – 20 časova 26.000,00

Kandidat ima M kategoriju:

teorijska obuka – 25 časova (20+5) 8.312,00
praktična obuka – 20 časova 26.000,00

A2 kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

teorijska obuka – 40 časova (30+10) 13.300,00
praktična obuka – 30 časova 39.000,00

Kandidat ima AM kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 14 časova 18.200,00

Kandidat ima A1 kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 7 časova 9.100,00

Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 2.327,00
praktična obuka – 30 časova 39.000,00

Kandidat ima F kategoriju:

teorijska obuka – 20 časova (15+5) 6.650,00
praktična obuka – 30 časova 39.000,00

Kandidat ima M kategoriju:

teorijska obuka – 25 časova (20+5) 8.312,00
praktična obuka – 30 časova 39.000,00

A kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

teorijska obuka – 40 časova (30+10) 13.300,00
praktična obuka – 40 časova 52.000,00

Kandidat ima AM kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 20 časova 26.000,00

Kandidat ima A1 kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 14 časova 18.200,00

Kandidat ima A2 kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 7 časova 9.100,00

Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 2.327,00
praktična obuka – 40 časova 52.000,00

Kandidat ima F kategoriju:

teorijska obuka – 20 časova (15+5) 6.650,00
praktična obuka – 40 časova 52.000,00

Kandidat ima M kategoriju:

teorijska obuka – 25 časova (20+5) 8.312,00
praktična obuka – 40 časova 52.000,00

Polaganje ispita:

Teorijski ispit:

A1, A2, A kategorija: taksa Mup-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita – UKUPNO – > 5.000,00

Praktičan ispit:

A1, A2, A, B kategorije: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon …) – UKUPNO- > 5.000,00
A1, A2, A kategorija 1.300,00

Cene iz cenovnika su iskazane sa uracunatim PDV-om