Kategorija AM, A1, A2, A Beograd

Obuka vozača za AM, A1, A2, A kategoriju – Mopedi, motorcikli, laki tricikli i laki četvorocikli

A kategorija:

am-kategorija-5AM – Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli.
Za upis je potrebna lična karta i navršenih 15 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 7 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izade na praktični ispit.

a1-kategorija-1A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW.
Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

a2-kategorija-1A2 – Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg.
Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 17 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izade na praktični ispit.

a-kategorija-1A – Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW.
Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršene 23 godine. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izade na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.

b-kategorija-1

c-kategorija-1

ce-kategorija-1

d-kategorija-1

Cenovnik auto škole Matović

Nakon upisa u školu dobijate:

 • Uput za popust u domu zdravlja za lekarsko uverenje
 • Knjigu o saobraćajnim propisima

Mogućnost plaćanja do 12 mesečnih rata čekovima građana i platnim karticama.

Credit-Cards

*Cene su podložne promenama, pa je nabolje iste proveriti u Auto -školi!

Cene iz cenovnika su iskazane sa uracunatim PDV-om

A1 kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

teorijska obuka – 40 časova (30+10) 20.000,00
praktična obuka – 20 časova 36.000,00

Kandidat ima AM kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 7 časova 12.600,00

Kandidat ima neku od kategorija: B,C,CE,D,F,M

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 3.500,00
praktična obuka – 20 časova 36.000,00

A2 kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

teorijska obuka – 40 časova (30+10) 20.000,00
praktična obuka – 30 časova 54.000,00

Kandidat ima AM kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 14 časova 25.200,00

Kandidat ima A1 kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 7 časova 12.600,00

Kandidat ima neku od kategorija: B,C,CE,D,F,M

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 3.500,00
praktična obuka – 30 časova 54.000,00

A kategorija:

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu:

teorijska obuka – 40 časova (30+10) 20.000,00
praktična obuka – 40 časova 72.000,00

Kandidat ima AM kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 20 časova 36.000,00

Kandidat ima A1 kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 14 časova 25.200,00

Kandidat ima A2 kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 7 časova 12.600,00

Kandidat ima neku od kategorija: B,C,CE,D,F,M

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 3.500,00
praktična obuka – 40 časova 72.000,00

Polaganje ispita:

Teorijski ispit:

A1, A2, A kategorija: taksa Mup-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita – UKUPNO – > 6.000,00

Praktičan ispit:

A1, A2, A, B kategorije: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon …) – UKUPNO- > 6.000,00
A1, A2, A kategorija 1.800,00

Cene iz cenovnika su iskazane sa uracunatim PDV-om

A kategorija polaganje vozačkog ispita za motor ili moped

Polaganje vozačkog ispita za A kategoriju podrazumeva obuku vozača za upravljanje vozilima čija je snaga motora veća od 15kw. Pored A kategorije vozila koja se odnose na motocikle i teške tricikle čija snaga motora prelazi 15kw, postoji i A1 i A2 kategorija. A1 kategorija se odnosi na sve motocikle snage motora do 11 kW čija zapremina motora nije veća od125 cm3 kao i na teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. A 2 kategorija se odnosi na motocikle čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg.
Obuku za A kategoriju vrše instuktorii sa višegodišnim iskustvom.

Obuka za A, A1, A2 kategoriju vozila

Obuka za A kategoriju se sastoji iz časova teorijske i praktične nastave. Osnovni fond časova teorijske nastave isti je za sve kategorije vozila. Program teorijske nastave podeljen je po temama, odnosno po kodovima :

 • bezbednost saobraćaja (T1)
 • vozač – T2
 • put – T3
 • vozilo – T4
 • pravila saobraćaja – T5
 • ostali učesnici u saobraćaju – T6
 • saobraćajna signalizacija – T7
 • prevoz tereta i lica vozilima – T8
 • vozačke dozvole – T9
 • dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode – T10
 • posebne mere i ovlašćenja – T11
 • teorijsko objašnjenje radnji vozilom, odnosno skupom vozila, u saobraćaju na putu i postupanje vozača u saobraćaju na putu – T12
 • društvena opasnost i posledice nepoštovanja propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja – T13

Da bi kandidat pristupio polaganju praktičke nastave mora imati položen ispit teorijske nastave i lekarsko uverenje. Pored časova teorijske i praktične nastave neophodno je da kandidat položi i prvu pomoć.Ukoliko kandidat ve ima položenu prvu pomoć za neku od kategorija, ne mora da je ponovno polaže.

Kandidati koji poseduju dozvolu AM, A1 ili A2 pre polaganja polažu test i u obavezi su da pohađaju praktičnu nastavu u smanjenom obimu – 20 časova praktične nastave vožnje ukoliko posedujete AM kategoriju, 14 časova ukoliko posedujte A1 kategoriju, 7 časova vožnje ukoliko posedujete A2.
Ukoliko kandidat poseduje B kategoriju neophodno je da prisustvuje na 7 časova teorijske nastave, da položi test i da ima minimalan fond od 40 časova praktične vožnje.

Probna vozačka za A kategoriju

Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje je po prvi put položilo vozački ispit za upravljanje motornim vozilima u kategoriji A1, A2, A, B1 i B. Ukoliko lice u trenutku polaganja ima navršenih godinu dana, probna vozačka dozvola A kategorije važi dve godine. Ukoliko su lica bila mlađa od 19 godina u trenutku polaganja, probna vozačka dozvola važi do navršene 21. godine. Zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole se podnosi nadležnoj jedinici MUPa po mestu prebivališta. Važno je napomenuti da potvrda o predatom zahtevu za izadavanje prone vozačke dozvole ne daje pravo upravljnaja vozilom i nije zamena za dozvolu.
Dobijanjem probne vozačke dozvole dobijate pravo da upravljanje motornim vozilima na putevima ali uz pravila i ograničenja koja važe za probnu vozačku dozvolu, a koja se odnose na:

 • obavezno označavanje vozila sa P tablicama
 • ograničenje brzine na autoputu ili regionalnom putu
 • zabranu upravljanja vozilom od 23:00 do 6:00.
 • nulta tolerancija na alkohol i druge psihoaktivne supstance
 • potpuna zabrana upotrebe mobilnog telefona ili bežičnih slušalica

Kada dobijem vozačku dozvolu A kategorije kojim vozilom mogu da upravljam kojim motorom?

Vozačka dozvola A kategorije se odnosi na dozvolu upravljanja vozilima, motociklima i teškim triciklima čija je snaga motora veća od 15kw.

Vozač sa dozvolom A2 kategorije može da upravlja vozilom A1 i AM, dok vozač sa dozvolom A1 kategorije može da upravlja vozilom kategorije AM.

Vozač sa dozvolom A kategorije može da upravlja vozilom kategorije A1, A2 i AM.