Kategorija C1, C

Obuka vozača za C1, C kategoriju – kamioni

C kategorija:

C1 – Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg.
Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije. Obuka se sastoji od 7 teoretskih časova i 10 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

c-kategorija-1C – Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg.
Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 7 časova teoretske obuke i 15 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

a-kategorija-1

b-kategorija-1

ce-kategorija-1

d-kategorija-1

Cenovnik auto škole Matović

Nakon upisa u školu dobijate:

  • Uput za popust u domu zdravlja za lekarsko uverenje
  • Knjigu o saobraćajnim propisima

Mogućnost plaćanja do 12 mesečnih rata čekovima građana i platnim karticama.

Credit-Cards

*Cene su podložne promenama, pa je nabolje iste proveriti u Auto -školi!

Cene iz cenovnika su iskazane sa uracunatim PDV-om

C kategorija:

Kandidat ima B ili B1 i BE kategoriju:

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 7.000,00
praktična obuka – 15 časova 45.000,00

Kandidat ima C1 i C1E:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 7 časova 21.000,00

Polaganje ispita:

Teorijski ispit:

 

C kategorija: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita – UKUPNO – > 6.000,00

Praktičan ispit:

 

C kategorija: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon …) – UKUPNO – > 6.000,00

 

C kategorija 3.000,00

Cene iz cenovnika su iskazane sa uracunatim PDV-om