Kategorija C1, C

Obuka vozača za C1, C kategoriju – kamioni

C kategorija:

C1 – Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg.
Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije. Obuka se sastoji od 7 teoretskih časova i 10 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

c-kategorija-1C – Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg.
Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 7 časova teoretske obuke i 15 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

uzvicnikObuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu C1E kategorije ne vrše obuku, već samo polažu praktični ispit za vozače CE kategorije.

a-kategorija-1

ce-kategorija-1

b-kategorija-1

d-kategorija-1

Cenovnik auto škole Matović

*Cene su podložne promenama, pa je nabolje iste proveriti u Auto -školi!

C kategorija:

Kandidat ima B ili B i BE kategoriju:

Teorijska obuka – 7 časova (5+2)

5.600,00

Praktična obuka – 15 časova

32.400,00

Kandidat ima C1 i C1E kategoriju:

Teorijska obuka – nema

/

Praktična obuka – 7 časova

15.120,00