Kategorija C1, C

Obuka vozača za C1, C kategoriju – kamioni

C kategorija:

C1 – Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg.
Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije. Obuka se sastoji od 7 teoretskih časova i 10 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

c-kategorija-1C – Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg.
Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 7 časova teoretske obuke i 15 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

a-kategorija-1

b-kategorija-1

ce-kategorija-1

d-kategorija-1

Cenovnik auto škole Matović

Nakon upisa u školu dobijate:

  • Uput za popust u domu zdravlja za lekarsko uverenje
  • Knjigu o saobraćajnim propisima

Mogućnost plaćanja do 12 mesečnih rata čekovima građana i platnim karticama.

Credit-Cards

*Cene su podložne promenama, pa je nabolje iste proveriti u Auto -školi!

Cene iz cenovnika su iskazane sa uracunatim PDV-om

C kategorija:

Kandidat ima B ili B1 i BE kategoriju:

teorijska obuka – 7 časova (5+2) 14.000,00
praktična obuka – 15 časova 67.500,00

Kandidat ima C1 i C1E:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 7 časova 31.500,00

Polaganje ispita:

Teorijski ispit:

 

C kategorija: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita – UKUPNO – > 6.000,00

Praktičan ispit:

 

C kategorija: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon …) – UKUPNO – > 7.000,00

 

C kategorija 4.500,00

Cene iz cenovnika su iskazane sa uracunatim PDV-om

Polaganje za kamion ivozila teža od 3,5 tona – Polaganje za C kategoriju

Polaganje za C kategoriju obuhvata obuku vozača za vožnju kamiona, odnosno obuku za motorna vozila koja su teža od 3,5 tona, tj. 3500 kg. Dozvola za C kategoriju, odnosno za B, C1, D i D1 daje pravo upravljanja tim vozilima i kada vuku prikolicu čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg.

Šta je potrebno za polaganje vozačkog ispita za C kategoriju  tj polaganje za kamion– prijava i uslovi

Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da polaže za kategoriju C, iako teorijsku nastavu može pohađati i sa navršenih 20 godina.

Za upis u u autoškolu i polaganje vozačkog ispita za C kategoriju neophodno je:
1) da ima važeću ličnu kartu
2) da prilikom upisa u auto školu ima minimum 20 godina starosti, odnosno minimun 21 godinu starosti prilikom prijave za polaganje praktičnog dela
3) da ima važeće lekarsko uverenje za C kategoriju
4) da ima vozačaku dozvolu B kategorije minimum 2 godine

Pravila i trajanje obuke za polaganje vozačkog ispita za kamione i vozila C kategorije

✅ Program obuke za vožnju kamiona i drugih motornih vozila C kategorije podrazumeva 7 časova teorijske obuke i 15 časova praktične obuke – vožnje kamiona, odnosno 7 časova praktične nastave ukoliko kandidat već ima dozvolu kategorije C1 i CE1.

✅ Obuku za C kategoriju vrše instuktori sa višegodišnjim iskustvom. Plan obuke vožnje se prilagođava svakom kandidatu i njegovim potrebama.

Gradivo za polaganje vozačkog ispita za C kategoriju- Teorijska i praktična obuka za C kategoriju

✔️ Gradivo za polaganje vozačkog ispita C kategorije obuhvata časove teorijske i praktične obuke. Osnovni fond časova teorijske nastave isti je za sve kategorije A, B, C,D, F, a posebni fond časova postoji za svaku pojedinačnu grupu.
✔️ Časovi teorijske nastave za vozače C kategorije se odvija po temama, odnosno kodovima (bezbednost saobraćaja, vozač, put, saobraćajna signalizacija, ispravnosti vozila, pravila u saobraćaju, prevoz tereta, propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja, itd.). Testovi za polaganje teorijske nastave su dostupni online u našoj autoškoli na linku . Nakon položenih testova za C kategoriju, kandidat pristupa praktičnoj obuci.
✔️ Časovi praktične obuke kandidata za vozača motornih vozila kategorije C, C1, D i D1 obuhvataju:

1) rukovanje tahografom;
2) upravljanje vozilom do granica aktiviranja uređaja za ograničavanje brzine, za kandidate za vozače motornih vozila kategorija C i D;
3) obezbeđivanje tovarnog prostora, za kandidata za vozača motornih vozila kategorija C1 i C.

Praktična obuka na poligonu za kamione i vozila C kategorije

✔️ Praktična obuka na poligonu za kategoriju C obuhvata vožnju napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake i parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad, zbog utovara – istovara.

C kategorija – ispit i koliko bodova potreban?

Ispit vožnje, tj. praktičan deo obuke ocenjuje dvočlana komisija. Svaki član komisije ima bodovnu listu u koju se beleže negativni poeni za greške koji su kandidati – vozači napravili tokom vožnje. Potrebno je da oba člana daju pozitivnu ocenu “položio je” kako bi kandidat položio vožnju.