Kategorija C1E, CE

Obuka vozača za C1E, CE kategoriju – kamioni sa prikolicom

Kategorija CE

C1E – Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vucno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C1 kategorije. Obuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit.

ce-kategorija-1

CE – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C kategorije.

uzvicnikObuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu C1E kategorije ne vrše obuku, već samo polažu praktični ispit za vozače CE kategorije.

a-kategorija-1

c-kategorija-1

b-kategorija-1

d-kategorija-1

Cenovnik auto škole Matović

*Cene su podložne promenama, pa je nabolje iste proveriti u Auto -školi!

CE kategorija:

Kandidat ima C kategoriju:

Teorijska obuka – nema

/

Praktična obuka – 7 časova

28.000,00