Kategorija C1E, CE

Obuka vozača za C1E, CE kategoriju – kamioni sa prikolicom

Kategorija CE

C1E – Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vucno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C1 kategorije. Obuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit.

ce-kategorija-1

CE – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C kategorije.

uzvicnikObuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu C1E kategorije ne vrše obuku, već samo polažu praktični ispit za vozače CE kategorije.

a-kategorija-1

b-kategorija-1

c-kategorija-1

d-kategorija-1

Cenovnik auto škole Matović

Nakon upisa u školu dobijate:

  • Uput za popust u domu zdravlja za lekarsko uverenje
  • Knjigu o saobraćajnim propisima

Mogućnost plaćanja do 12 mesečnih rata čekovima građana i platnim karticama.

Credit-Cards

*Cene su podložne promenama, pa je nabolje iste proveriti u Auto -školi!

Cene iz cenovnika su iskazane sa uracunatim PDV-om

CE kategorija:

Kandidat ima C kategoriju:

teorijska obuka – nema /
praktična obuka – 7 časova 45.500,00

Polaganje ispita:

Praktičan ispit:

CE,D kategorije: taksa MUP-u, taksa privrednom društvu, troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon …) – UKUPNO – > 8.000,00

Dopunski časovi:

CE kategorija 6.500,00

Cene iz cenovnika su iskazane sa uracunatim PDV-om

Potrebna dokumenta za upis kandidata za E kategoriju ( kamion sa prikolicom) tačnije za CE katagoriju ?

Da bi kandidat mogao da upiše CE kategoriju tačnije obuku za kamion sa prikolicom ( šleper) neophodno je da ima:

  • vozačku dozvolu C kategorije
  • važeću liču kartu
  • lekarsko uverenje za CE kategoriju
  • i najmanje 21 godinu života u trenutku polaganja..

Da li kandidat koji ima C1E idea na obuku ili polaže samo vozački ispit?

Kandidat koji je položio C1E kategoriju da bi dobio CE kategoriju nije potrebno da ide na obuku već je neophodno samo da polaže vozački ispit za CE kategoriju.
Pilikom polaganja a kasnije i same vožnje kandidat mora biti spreman da preuzme odgovornost upravljanja šleperom.
Obuka za CE kategoriju podrazumeva vožnju na poligonu kamiona sa prikolicom kao i vožnju na putu. Praktična obuka se zasniva na 7 časova vožnje kamiona sa prikolicom.
Posle završene praktične obuke, kandidat stiče pravo da izađe na polaganje praktičnog dela ispita (polaganje za CE kategoriju).

U toku obuke kandidat stiče praktična znanja i uči kako treba pravilno spojiti i odvojiti vučno i prikljčno vozilo. Vožnja kamiona sa prikoliocm upred, unazad, nalevo i nadesno, vožnja u okviru jedne saobraćajne trake kao i preticanje i prestrojavanje.
Časovi vožnje i pripreme za polaganje za CE kategoriju se obavljaju delom na poligonu delom na putu u prisustvu sertifikovanog instruktora auto škole Matović.